Vertrouwen geven en ontvangen

Vertrouwen geven en ontvangen is belangrijk in het leven.

 

Vertrouwen geven aan de ander betekent dat ik de ander respecteer en als volwaardig zie. Vertrouwen ontvangen van de ander betekent dat de ander mij ook serieus neemt en mij ziet staan.

                       

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard


 Een bekende aloude uitspraak die zeker waar is. Vertrouwen moet je wel verdienen. Dat duurt even wat langer en het kan ook zo weg zijn als je dat vertrouwen beschaamt.

 

Vertrouwen geven


Vertrouwen geven aan de ander heeft ook te maken met loslaten. Ik waardeer en respecteer dat de ander zijn eigen weg gaat, zijn/haar leven invult op de wijze zoals hij/zij het zelf wil en voor ogen heeft. Ik vertrouw dat de ander keuzes maakt op basis van zijn eigen behoeften.

Natuurlijk heeft vertrouwen geven niets te maken met: 'ze zoeken maar uit wat ze doen' of 'het interesseert mij verder niet hoe de ander het allemaal doet'.

Je kan nog eens vragen hoe het gegaan is toch? Zonder daar meteen jouw oordeel of mening over te hebben.

 

Vertrouwen ontvangen


Vertrouwen ontvangen van de ander is een geschenk waar ik heel zuinig op moet zijn. Het vertrouwen van de ander beschamen kan dan ook veel nare gevoelens opleveren. De ander kan teleurgesteld in mij raken. Dat zegt wellicht iets over de ander maar het kan ook iets vertellen over de verwachtingen die ik en de ander samen hadden.

                       

Echte liefde is leren loslaten

Loslaten is een vorm van (zelf) vertrouwen geven. 

Je wil en kan nou eenmaal niet zelf alles onder controle houden toch?

En fouten (laten) maken hoort hierbij.

Waardeer vooral de inspanning en niet het resultaat.