In het nu zijn

Meditatie helpt onder andere tegen stress, somberheid en slapeloosheid. 

Het is niet alleen voor monniken, jij kan het ook doen! Je valt er beter van af.

En het verandert je brein ook echt, wist je dat?


INSPANNEND OF ONTSPANNEND? 

Maar al werkt het ontspannend, het is best inspannend om te doen! 

Je traint je aandacht, dat is het feitelijk.

En dat doe je omdat je brein daar van nature niet zo goed in is. 

Een gemiddeld mens kan wel 50.000 gedachten per dag hebben. Concentreren is daarom niet makkelijk.

Je kent vast wel dat opgejaagde gevoel, dat je aan allerlei dingen denkt en dat je niks gedaan krijgt. Dat je telkens afgeleid bent.

  

CONCENTRATIE 

Aan de universiteit van Californië hebben ze onderzoek gedaan naar de gevolgen van mindfulness op de concentratie. 

De aanname was dat je beter presteert als je minder afgeleid bent. 

Helaas is je brein ontzettend snel afgeleid. 

Geen wonder ook, als je 50.000 gedachten per dag moet produceren. 

Uit het onderzoek bleek dat een mindfulnesstraining van maar 2 weken al positieve effecten heeft op het geheugen en concentratievermogen.  De onderzoekers noemen het “een effectieve en efficiënte techniek om de cognitieve functie te verbeteren”. 

  

MINDER EENZAAM

Die universiteit van Californië ontdekte ook dat mediteren mensen minder eenzaam maakt. 

Een groep van mensen tussen de 55 en 85 jaar oud werd in tweeën opgesplitst. 

De ene groep ging mediteren, de controlegroep niet. 

De meditatiegroep leerde in 2 uur per week verschillende meditatietechnieken, en thuis oefenden ze een half uur per dag. 

Voor en na het onderzoek namen de onderzoekers bloed af, en stelden ze met een vragenlijst de mate van eenzaamheid vast. 

Wat bleek? 

De controlegroep voelde zich na 8 weken minder eenzaam. 

Ook bleek uit het bloedonderzoek dat het immuunsysteem verbeterd was door het mediteren. 

  

JE BREIN VERANDERT

Dat mediteren je brein niet alleen figuurlijk verandert, blijkt uit nog ander onderzoek van de Harvard Medical School. 

Mensen die mediteren bleken namelijk meer 'grijze massa' in de insula, de auditieve cortex en de frontale cortex te hebben. 

 

GRIJZE MASSA

Als we ouder worden, vergeten we steeds meer. 

 

Dat komt omdat de 'frontale cortex' krimpt. 

Tenzij je mediteert: in het onderzoek werd de grijze massa van 50-jarigen die mediteren vergeleken met de grijze massa van 25-jarigen die niet mediteren, en die bleek gelijk. 

En hoe meer grijze massa, hoe beter je geheugen. 

 

Proefpersonen volgden een meditatietraining van 8 weken. Na die training bleek het hersenvolume in 4 gebieden was toegenomen. 

 

Daaruit leidden de onderzoekers uit af: 

1) Je gedachten dwalen minder snel af

2) Je kunt beter leren, herkennen en onthouden

3) Emoties worden makkelijker verwerkt

4) Empathie en compassie nemen toe

5) Er worden meer neurotransmitters geproduceerd, waardoor de snelheid waarmee je hersenen werken groter wordt

 

Het gedeelte in de hersenen dat een belangrijke rol speelt bij angst en stress werd daarentegen kleiner.

Nu het duidelijk is wat mediteren met je brein doet, is het tijd om te beginnen. 

Het is lastig om in je eentje te beginnen, dus misschien kun je een training volgen. 

Mijn buurman heeft zich erin bekwaamd en geeft er les in. 

Maar er zijn ook geweldige apps voor op je telefoon. 

 

Mediteren is net zoals bewegen, maar dan voor een vitaal brein in plaats van een vitaal lijf. Het is fijn als je dat iedere dag kunt doen, maar al is het maar drie keer per week of elke dag 5 minuten is dit al winst.

 

Gebruik bijvoorbeeld Headspace of de VGZ mindfulness app om op een laagdrempelige manier kennis te maken met meditatie.

Dat hoeft geen uren te duren, 5 minuten per dag geeft al winst.. 

 

Met aandacht leven, hoe doe je dat?


Mindfulness betekent 'helemaal aanwezig zijn in het hier en nu' en alles wat voorbij komt aandacht te geven zonder oordelen. Als je jezelf even vrij maakt van oordelen, komt álles binnen wat er aanwezig is. Als je zonder oordelen naar binnen kijkt, ga je jezelf op een heel andere manier zien.

 

Kun je het verleden voelen of ervaren? Nee, want het lichaam kan nooit een minuut geleden of in de toekomst zijn. Het enige deel van ons dat in het verleden of de toekomst kan zijn, is ons brein. Dus in het nu zijn, is ‘voorbij het denken’ gaan. Helemaal aanwezig zijn in het moment, dat bereik je dus door ‘uit het denken’ te stappen.

 

Maar hoe zorg je ervoor dat je in het nu blijft?

De truc is om aandacht te geven aan alles dat zich aandient, zonder na te denken. Dat doe je door gebruik te maken van je lichaam. Dat is namelijk het anker om in het ‘nu’ te blijven. 

 

Via je lichaam voel je dat je in ‘het nu’ bent. Een methode om ervoor te zorgen dat je gedachten niet alle kanten op gaan, is te letten op je ademhaling. Je adem is er altijd.

Inademen via je neus en een klein tuitje maken van je lippen en wat langer uitademen.. En houd dat 10 minuten vol.. Zet een wekkertje.

 

 

Je kan jezelf trainen om steeds meer in het hier en nu te zijn, zonder in het denken te vervallen. In het begin zit je op een 5-baans weg waar alle auto’s (gedachten) door elkaar racen. Maar naarmate je ervaren raakt, beland je op een rustige weg waar je af en toe eens een autootje tegenkomt. Succes!