Zelfvertrouwen

5 tips voor meer zelfvertrouwen

 

Gebrek aan zelfvertrouwen is een veelvoorkomend probleem. 

In dit artikel ga ik dieper in op gebrek aan zelfvertrouwen: wat is zelfvertrouwen, wat is de oorzaak van een gebrek aan zelfvertrouwen, maar vooral: wat kun je zelf doen om meer zelfvertrouwen te krijgen?

 

 

Wat is zelfvertrouwen?

 

Zelfvertrouwen is, zoals het woord al zegt, het vertrouwen dat je in jezelf hebt. 

Het is een realistische kijk op je eigen kunnen; het vertrouwen dat je zelf taken en hindernissen aankunt.

In de positieve psychologie is de theorie dat zelfvertrouwen een balans is tussen vaardigheid en waardigheid. 

William James, een van de grondleggers van de moderne psychologie, zag zelfvertrouwen als de vaardigheid om succes te behalen. Wanneer je door te oefenen bepaalde vaardigheden vergroot, vergroot dit ook je zelfvertrouwen. Je weet dan dat je iets goed kunt, je twijfelt hier ook niet over.

 

Tegenwoordig wordt er ook steeds meer aandacht geschonken aan waardigheid. Want wat als het je niet lukt om bepaalde vaardigheden te vergroten, of dat je hier geen complimenten over krijgt? Je zelfvertrouwen kan dan zo weer weg zijn. Daarom is het belangrijk om ook

aan je 'waardigheid' te werken. Dit betekent dat je jezelf 'waardevol',  je zelf accepteren zoals je bent is erg belangrijk. En weet ook wat jij zelf wel en niet belangrijk vindt. Zelfvertrouwen begint met zelfinzicht.

 

Hoe ontstaat een gebrek aan zelfvertrouwen?

 

Zelfvertrouwen ontwikkelt zich in de kinderjaren. Naast jouw persoonlijkheid is je sociale omgeving erg belangrijk bij de ontwikkeling van jouw zelfvertrouwen. Wanneer je bijvoorbeeld erg beschermd opgevoed bent, kan het zijn dat je niet geleerd hebtt om een eigen mening te vormen en zelf dingen te ondernemen. Als je ouder wordt, kan dit zich uiten in je gedrag. Je durft weinig het initiatief te nemen of je durft iets niet te zeggen, omdat je bang bent dat een ander je stom of dom vindt. Hierdoor haal je geen successen en krijg je geen bevestiging dat je iets heus wel kan. Je zelfvertrouwen neemt dan nog meer af en dit zorgt voor  minder positieve ervaringen. Je komt in een negatieve spiraal terecht.

Hetzelfde kan gebeuren wanneer mensen in jouw omgeving kritiek hebben geleverd op jouw gedrag of prestaties, of wanneer je bent gepest. Ook niet helpend. Ook dit zijn oorzaken waardoor je aan jezelf kunt gaan twijfelen en dingen uit de weg kunt gaan, hierdoor neemt je zelfvertrouwen af of ontwikkelt zich niet genoeg.

 

Wat doe je eraan?

 

Wanneer je te weinig zelfvertrouwen hebt, kun je dit niet zomaar eventjes veranderen. Je moet actief aan de slag. Met onderstaande tips kunt je de komende tijd al vast stappen zetten om je zelfvertrouwen te vergroten:

 

1.    Wees je bewust van jouw gedachten 

 

De reden van jouw onzekerheid in een situatie is dat je er bepaalde gedachten op nahoudt. Wat jouw gedachte is bij een situatie, maakt hoe jij je voelt. Daarom is het Het is belangrijk om je hiervan bewust te zijn en deze gedachten te leren herkennen, zodat je ze kunt veranderen. Dus oefen daarmee. Bedenk de komende tijd iedere dag een situatie waarin je zelfvertrouwen jou in de steek liet:

 

1. Wat was de situatie, wat gebeurde er? (Gebeurtenis)

2. Wat dacht je toen? (Gedachte)

3. Wat voelde je toen? (Gevoel)

4. Wat deed je toen? (Gedrag) 

5. Wat gebeurde er daarna (Gevolg)

Er zit een verband tussen je denken, je voelen, je gedrag, de gebeurtenis en de gevolgen ervan.

Soms heb je gedachten waar je niet zoveel mee kunt en waardoor je problemen blijven bestaan of erger worden. Bijvoorbeeld: jouw gedachte 'Het wordt toch weer niks', leidt tot een vervelend gevoel (...) met als gevolgen dat je er niet voor gaat.. (gedrag)

 

2.    Heb helpende gedachten 

 

Wanneer je gebrek hebt aan zelfvertrouwen, zal je  waarschijnlijk vaak ‘niet-helpende gedachten’ hebben. ‘Ik kan het niet’ of ‘Iedereen vindt het stom als ik wat zeg’ zijn voorbeelden van gedachten die je kan hebben. Deze gedachten zijn niet realistisch. Het is goed om deze gedachten om te buigen om weer een goed beeld van de werkelijkheid te krijgen en je zelfvertrouwen verder te ontwikkelen.

Oefen om van deze 'niet-helpende' gedachten 'helpende gedachten' te maken. Een helpende gedachte is positief en realistisch. 

 

3.    Ga uitdagingen niet uit de weg 

 

Wanneer je denkt dat je iets niet kunt, doe het dan toch. Heb een positieve verwachting van jezelf en stel een realistisch doel. Begin niet te moeilijk. Als het  haalbaar is, kan je dit met succes kunt afsluiten. Hierdoor ervaar je dat je iets heus wel van alles kunt en weet je dat je het een volgende keer weer kunt. Wanneer je vaker succes ervaart, zal jouw zelfvertrouwen groeien.

 

4.    Weet wat jouw kwaliteiten zijn 

 

Misschien heb je het idee dat je weinig zelf kunt of weinig zelf bereikt. Dat is niet zo, iedereen heeft zijn of haar kwaliteiten. Maak voor jezelf helder wat jouw kwaliteiten en successen zijn. Doe dit door op te schrijven wat je goed kunt en welke doelen je al hebt bereikt. Ook al heb je in het begin misschien het gevoel dat het maar kleine dingen zijn. Schrijf ook op wanneer je een complimentje van iemand krijgt. Dat voedt je zelfvertrouwen.

 

5.    Leer jezelf te accepteren zoals je bent 

 

Ga uit van jouw eigen unieke kracht. Iedereen is anders, gelukkig maar. Er zullen altijd mensen zijn die veel voelen voor jouw idee - en er zullen ook altijd mensen zijn die minder met jouw ideeën hebben. Wees je daarvan bewust. Vind je het lastig om jezelf te accepteren en wil je hieraan werken? Je bent welkom.