Respecteren of gedogen?

Respect geven aan de medemens en respect ontvangen van de ander is belangrijk in het ontwikkelingsproces naar persoonlijk leiderschap. Het is mooi gezegd dat we de ander kunnen respecteren in zijn/haar mening en keuzes.

Maar  bedoelen we dan 'respecteren' of 'gedogen'?

Respect voor de ander begint bij zelf-respect. En dat koppel ik graag aan zelf-vertrouwen, op jezelf vertrouwen, en zelfkennis, jezelf kennen, zoals bijvoorbeeld weten wat je wel en niet kan.  Zonder die laatste twee kan je geen zelfrespect hebben.

 

Anderen respecteren

De ander respecteren is wat anders dan de ander 'gedogen'. De ander respecteren is oprecht respect hebben . Voor zijn gevoelens, zijn keuze, zijn mening, zijn verantwoordelijkheid en zijn behoeften. Ook als ze allemaal anders zijn dan die van mijzelf. Dat kan ik, omdat ik die van mezelf ook weet en waardeer. Mensen zijn verschillend.

 

Mezelf respecteren of zelfrespect, wat is dat precies?

Als ik mijn eigen gevoelens serieus neem. Als ik keuzes maak op basis van mijn eigen behoeften. Mijn eigen grenzen ken en onderken,  maar ook de grens bij de ander kan aangeven dan respecteer ik mezelf.  Ik kan dan ook de ander respecteren.        

         

Respect tonen en ontvangen in disbalans

Als ik zelf respect toon aan de ander, dan krijg ik ook respect terug. Er  is sprake van balans.

 

Onderstaand voorbeelden van disbalans. Hiermee maak ik nog eens duidelijk waarom die 'balans' belangrijk is.

En dit heeft echt effect op de relatie met de ander..

 

  • Ik stel me boven de ander:

ik kan de ander niet respecteren als mens, met eigen keuzes, behoeften en verantwoordelijkheden

 

  • Ik stel me onder de ander:

Ik respecteer  mezelf  onvoldoende als mens met eigen keuzes, behoeften en verantwoordelijkheden

     

Verder praten?