leefstijl

Meer lucht
Vitaliteit betekent letterlijk “levenskracht”. De ademhaling is een belangrijk onderdeel. Je hebt je ademhaling altijd bij je en toch vergeten we het belang.. het klinkt zo gewoon: gewoon door blijven gaan met ademen. Maar we zijn ons total niet bewust van het belang van een goede ademhaling. Je kunt lange tijd zondereten, enkele dagen zonder drinken maar slechts enkele minuten zonder zuurstof. Ademen doen we onbewust, we hoeven er gelukkig niet over na te denken, totdat er klachten ontstaan
Ben jij een slechte slaper? Lig je te malen wanneer je in bed ligt? Geef dan meer aandacht aan je ademhaling. Concentreer je je op je ademhaling, dan is er geen ruimte voor je vele gedachten.. OEFENING Ga op je rug liggen en adem naar je buik Leg je hand op je buik en voel of je buik omhoog komt. Adem 3 tellen in door je neus Adem 5 tellen uit door je neus Houd de adem 2 tellen vast En weer opnieuw, herhaal dit een aantal minuten (zet een wekkertje) Dit is de ideale ademhalingsfrequentie in...

Blue zones
Er zijn plekken in de wereld waar het helemaal niet ongewoon is om je 100 ste verjaardag te vieren.. Op plekjes in een van die 'blauwe zones' in de wereld, is gemiddeld de hoogste levensverwachting. Mensen worden hier gemiddeld tussen de 90 en 100 jaar oud. Wat is daar anders ?
In het nu zijn
Meditatie helpt onder andere tegen stress, somberheid en slapeloosheid. Het is niet alleen maar voor monniken, jij kan het ook doen! En het verandert je brein ook echt, wist je dat? Een paar tips..

Mindfulness draait om opmerkzaamheid. Met bewuste aandacht in het moment aanwezig zijn en geen oordeel scheppen. Je merkt de dingen op, zonder hier iets van te vinden. Dit kan je beoefenen met mindfulness meditaties, maar ook door gedurende de dag even bewust stil te staan bij het moment, bijvoorbeeld als je over straat loopt, tijdens het koken of als je de afwas doet. Volgens Jon Kabat-Zinn, de man die mindfulness heet geïntroduceerd in de Westerse wereld, helpt het beoefenen van mindfulness om