Einddoelstellingen COOL programma

Einddoelstellingen voor deelnemers aan het CooL-programma. Gedragsbepalende factor 

Nummer 

Onderliggende factor of onderwerp 

Einddoelstelling: de deelnemer weet of kan het volgende: 

1. Persoonlijke aanleg 

1.1 

Persoonlijkheid 

Wat is mijn persoonlijkheid, wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen en hoe hebben die invloed op mijn gedrag? 

1.2 

Identiteit 

Wat is mijn identiteit, wat vind ik belangrijk en wat past bij mij? 

2. Betrokkenheid 

2.1 

Rolverdeling 

Welke rol heb ik in mijn eigen leefstijltraject en wat is de rol van mijn CooL-coach? 

2.2 

Verbinding 

Hoe kan ik iets bijdragen aan mijn CooL-groep? 

3. Bewustzijn/ bewustwording 

3.1 

Gezondheid 

Hoe gezond voel ik mij? Wat is het effect van mijn gedrag op mijn gezondheid? Waar heb ik nog winst te halen? 

3.2 

Doelen 

Welke doelen streef ik na? Wat wil ik eigenlijk bereiken en hoe belangrijk is dit voor mij? 

3.3 

Balans 

Hoe kan ik steeds opnieuw op zoek gaan naar mijn persoonlijke balans: tussen de verschillende leefstijlthema’s, maar ook tussen werk en privé, inspanning en ontspanning? 

4. Gewoontevorming 

4.1 

Gewoontes 

Welke gezonde en ongezonde gewoontes heb ik? 

4.2 

Nieuwe gewoontes 

Hoe kan ik nieuwe gezonde(re) gewoontes aanleren? 

5. Leefstijl- 

vaardigheden (inclusief kennis) 

5.1 

Leefstijlthema’s 

Wat zijn de leefstijlthema’s en welke relatie is er tussen deze leefstijlthema’s (voeding, beweging, slaap en persoonlijke balans)? 

5.2 

Gedragsverandering 

Hoe werkt gedragsverandering? 

5.3 

Doelen stellen 

Hoe kan ik haalbare doelen stellen? Wat is het verschil tussen een eind-, resultaat- en een gedragsdoel? 

5.4 

Gezond gedrag 

Wat is gezond gedrag? Welke normen gelden hiervoor? 

5.5 

Zelfregulatie 

Welke zelfregulatie strategieën zijn er? Hoe pas ik deze toe op mijn eigen situatie? 

5.6 

Informatie 

Hoe beoordeel ik informatie op betrouwbaarheid en relevantie? 

6. Motivatie 

6.1 

Motivatie 

Hoe gemotiveerd ben ik per leefstijlthema, doel en actie om aan de slag te gaan? Waar zit mijn motivatie en hoe kan ik zorgen dat ik mijn motivatie vasthoud? Wat ondermijnt mijn motivatie en hoe kan ik zorgen dat ik deze (toch) behoud? 

6.2 

Weerstand 

Waar zit mijn weerstand en hoe ga ik hiermee om? 

7. Attitude 

7.1 

Gemoedstoestand 

Wat voel ik? Welke emoties heb ik? En welke invloed heeft dat op mijn (gezonde) gedrag? 

7.2 

Overtuigingen 

Welke overtuigingen en gedachten heb ik en wat is de invloed daarvan op mijn (gezonde) gedrag? 

8. Eigen effectiviteit 

8.1 

Kleine stapjes 

Hoe kan ik met kleine stapjes het vertrouwen krijgen dat ik het specifieke gedrag kan uitvoeren? Hoe ga ik uit van mijn eigen kunnen en vaardigheden? Hoe krijg en houd ik er vertrouwen in dat ik het kan? 

8.2 

Ervaringen 

Wat kan ik van successen leren? Hoe vier ik de successen en hoe beloon ik mezelf? Wat leer ik van minder succesvolle ervaringen? 

9. Intentie 

9.1 

Kiezen 

Hoe kom ik van intentie naar gedrag (van willen naar kiezen naar doen)? 

 

 

 

10. Omgeving (micro, meso, macro) 

10.1 

Invloed 

Welke rol speelt de omgeving in mijn doelen en mijn gedrag? Welk deel van mijn omgeving is beïnvloedbaar en welk deel niet? Hoe verhoud ik mij tot het deel wat ik niet kan veranderen? 

10.2 

Sociale omgeving 

Wie of wat kan mij helpen om mijn gezonde gewoontes te veranderen en vast te houden? Hoe ziet die steun eruit? Hoe vraag ik om hulp? 

10.3 

Sociale druk 

Wie of wat moet ik vermijden? Wie of wat helpt niet? Wat ga ik hiermee doen? Hoe kan ik mijn grenzen bewaken? Hoe ga ik om met sociale normen? 

10.4 

Fysieke omgeving 

Hoe organiseer ik mijn fysieke omgeving ter ondersteuning van mijn gezonde gewoontes? 

11. Gedrag 

11.1 

Acties 

Hoe vertaal ik mijn leefstijldoelen naar concrete haalbare acties (gedrag)? Hoe stel ik daarin prioriteiten? Hoe houd ik rekening met de situatie? 

11.2 

Voorwaarden 

Wat heb ik nodig (informatie, steun, middelen) om tot actie over te kunnen gaan? 

11.3 

Volhouden en terugval 

Hoe zorg ik dat mijn (nieuwe) gedrag blijf volhouden? Hoe bereid ik mezelf voor op valkuilen en verleidingen? Hoe pak ik na terugval de draad weer op? 

11.4 

Genieten 

Hoe zorg ik dat ik balans blijf vinden tussen genieten en gezonde keuzes maken? 

11.5 

Bijsturen 

Welke acties heb ik uitgevoerd? Wat was het effect hiervan en waar moet ik bijstellen (zelfreflectie)? Wat leer ik hiervan? En wat ga ik ermee doen?