Medewerkers met een gezonde leefstijl

 hebben veel energie en kunnen tegen een stootje.

Zijn gemotiveerder en meer betrokken dan hun ongezonde collega's. Te weinig slaap (staat op 1) , ongezonde voeding, te weinig beweging, roken en alcoholgebruik liggen ten grondslag..

 

Onderzoek

Het gezond houden van medewerkers is een essentieel element in de bedrijfsvoering van organisaties, aangezien gezondheid bepalend is voor ondermeer efficiency, productiviteit en geluk van werknemers. Ook is al vaker aangetoond dat het  samenhangt met ziekte en verzuim. Hoe ongezonder medewerkers leven, hoe vaker ze uitvallen. Onderzoek onder 1000 nederlanders toont aan dat werknemers met een slechte gezondheid vaker worden ontslagen.

 

'Uit het onderzoek van Willis Towers Watson blijkt onder andere dat de motivatie/betrokkenheid onder ongezonde werknemers een stuk lager ligt dan bij hun gezonde collega’s. 

Ongezonde invloeden

Gekeken naar mogelijke oorzaken waarom werknemers ongezond(er) zijn, liggen diverse factoren hieraan ten grondslag. De meest voorkomende reden voor ongezondheid onder de respondenten is een tekort aan slaap. Zo komt in tegenstelling tot gezonde en zeer gezonde collega’s (respectievelijk 81% en 89%) slechts 69% van de ongezonde werknemers aan tenminste zeven uur slaap. Slechte eetgewoonten (bijvoorbeeld onvoldoende fruit en groente en teveel suiker) wordt door 62% van de ongezonde werknemers ervaren, hoewel het percentage bij gezonde werknemers op 61% ligt. Bij zeer gezonde werknemers is slechts in 36% van de gevallen sprake van slechte eetgewoonten. Op de derde plek staat onvoldoende beweging. In de ongezonde groep beweegt namelijk slechts 59% regelmatig tegenover 69% (gezond) en 82% (zeer gezond). Overige factoren voor een slechte(re) gezondheid die genoemd worden zijn: chronische aandoeningen, roken en teveel alcohol.

Wilt u uw medewerkers ondersteunen bij een gezonde leefstijl en heeft u geen zin in dure en lange adviestrajecten? 

Dan kunt u terecht voor een maatwerkplan.