Coaching en NLP

Coaching en NLP

NLP kun gebruiken om je beter te leren voelen, beter te leren communiceren of betere manieren te vinden voor het werk dat je uitvoert. Jouw communicatie staat namelijk in relatie met de manier waarop je tegen jezelf spreekt. Je 'programmeert' als het ware je eigen brein. Vanuit dat idee, vanuit dat wereldbeeld, communiceer je met anderen.

 

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren en is gebaseerd op de vooronderstelling dat ieder mens de wereld waarneemt met zijn zintuigen.

 

NLP gaat ervan uit dat je niet reageert op de werkelijkheid maar op je zintuigelijke waarneming. En die is niet helemaal zuiver, het is jouw beleving van de werkelijkheid.

Het is een vertaling van je brein en je brein gebruikt daarvoor oude ervaringen. Dat is ook normaal en goed, want al je indrukken kun je niet telkens opnieuw gaan verwerken in je hoofd, dan zou je veel te druk zijn. Daarom gebruikt je  brein 'schema's'.  Je kijkt als het ware naar de wereld door je onbewuste bril van overtuigingen, ervaringen, herinneringen en ideeën. Die zijn bepalend voor hoe jij de wereld ervaart.

Die onbewuste bril kan je helpen en je sterker maken. Het voorkomt dat je alles telkens opnieuw moet 'leren'. Maar die bril kan je echter ook beperken om dat te bereiken wat jij graag zou willen.

Neuro Linguïstisch Programmeren is geen therapie. Het is een verzameling van communicatietechnieken waarmee je doelen kunt bereiken gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. NLP wordt inmiddels ingezet door miljoenen mensen om zelfvertrouwen te vergroten, angsten en onzekerheid te verminderen, meer passie en inspiratie te ontwikkelen en de impact van communicatie te vergroten. 

 

Coaching geschiedt niet alleen vanuit de veronderstelling dat iedereen zijn eigen oplossingen kan bedenken, maar laat de coachee ook echt met zintuiglijke methodieken ervaren dat - een andere interpretatie ook de juiste is en ook anders uitwerkt. Daarmee komt het ook echt 'binnen' en werkt het snel en goed.

NLP gesprekken zijn erop gericht je mindset onbewust (en soms ook bewust) te veranderen. Het is een heel praktische manier om vervelende ervaringen uit het verleden achter je te laten, zonder diep gegraaf.  Daardoor krijg je meer grip op het hier en nu.

En communiceer je weer beter en vrijer met jezelf en dus ook met anderen.


'Niets heeft een betekenis

behalve de betekenis die jij eraan geeft'.

“U bent altijd zo opgewekt, zo vrolijk”, zei de man tegen de meester, “en dat terwijl u toch de wereld en de mensen kent. Voor mij is dat in tegenspraak, verklaar me dat eens.”

“Waarom zou dat in tegenspraak met elkaar zijn?” was de tegenvraag van de meester.


“Omdat alles wat er op de wereld gebeurt en alles wat mensen elkaar aandoen zo deprimerend is”, beweerde de man. “Tenminste, zo werkt het bij mij en ik ben zeker niet de enige. Maar waarom zie ik dat niet bij u?”


“Omdat ik in de wereld leef”, zei de meester, “maar ik laat de wereld niet in mij  leven.”

 

Happiness, true happiness, is an inner quality.

It is a state of mind.