Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap wordt vaak uitgelegd als een soort zelfbeschikkingsrecht, een autonomie.  De baas over jezelf zijn,  de regie hebben over jezelf. Zelf de controle hebben over je eigen leven.

Het gaat namelijk over jou en jouw omgeving. Het raakt dus ook de ander.

 

Kenmerkend is dat je steeds regiehouder bent. Het uitgangspunt is : je kunt jezelf veranderen, op jezelf heb je invloed. Andere mensen kun je niet veranderen.

 

Onafhankelijk zijn betekent dat je je leven of werk leert invullen op die onderdelen waar je invloed hebt. Echter met de bedoeling dat je dat in verbinding doet met je omgeving waarbinnen je actief bent. 


Autonomie begint dus bij jezelf. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. En, je kunt jouw omgeving pas beïnvloeden wanneer je jezelf kunt beïnvloeden. Voor  leidinggevenden geldt nog extra: je kunt pas een afdeling  leiden als je  jezelf kunt leiden.

 

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid nemen is kenmerkend voor persoonlijk leiderschap.

Voor je eigen behoeften en gevoelens.  Het is je eigen zaak.

Je aanvaart jezelf zoals je bent en de ander zoals hij is. Van daaruit acteer je.

Deze  volwassen houding zorgt voor effectieve communicatie

 

Behoeften

Persoonlijk leiderschap is gericht op het invullen van je eigen behoeften, waar je zelf verantwoordelijk voor bent.

Je begrijpt en accepteert dat de ander verantwoordelijk is voor zijn eigen behoeften, en zorgt ervoor dat hij die verantwoordelijkheid ook houdt.


Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gevoelens en weet dat ze ontstaan uit onvervulde behoeften.

Je weet dat de gevoelens van de ander zijn verantwoordelijkheid zijn en dat die te maken hebben met - zijn onvervulde behoeften.

Je spreekt geen oordeel uit over de ander maar vertelt enkel wat je waarneemt en geeft ruimte.

 

Persoonlijk leiderschap is belangrijk voor je als je..

  • de regie wilt nemen daar waar mogelijk voor je eigen leven en de kwaliteit van jouw leven
  • de regie wilt pakken op alle zaken waar je invloed hebt
  • verantwoordelijkheid en inzicht wilt in je eigen motivatie en drijfveren en die verder wilt ontdekken
  • jouw gevoelens als leidraad wilt leren nemen om je behoeften te ontdekken en te vervullen
  • krachtig wilt overkomen en leven wilt vanuit positieve gevoelens
  • pro-actief wilt zijn, meer wilt anticiperen en wilt begrijpen dat zelfregie een instrument is om te voorkomen dat het je allemaal ‘overkomt’ 

Wat moet je zeker kunnen als je jezelf wilt kunnen leiden


persoonlijk leiderschap zorgt ervoor dat je niet vastloopt